W 2017 Centrum Sztuki Galeria EL realizowała projekt "Modernizacja systemów scenicznych i ekspozycyjnych Centrum Sztuki Galeria EL" z progrmu Ministerstwa Kultury i Dzieidzictwa Narodowego - Infrastruktura kultury 2017.

Głównym celem zadania była inwestycja mająca na celu modernizację i poprawę infrastruktury 
nagłośnieniowej, oświetleniowej, scenicznej i ekspozycyjnej, poprzez tworzenie nowoczesnej bazy 
technicznej, co przyczyni się do zwiększenia efektywności działalności Centrum Sztuki Galerii EL oraz 
wzrostu uczestnictwa w kulturze. 
Zakup wyposażenia miał przede wszystkim na celu rozszerzenie i uatrakcyjnienie oferty kulturalnej
Wnioskodawcy oraz wdrażanie nowoczesnych technologii podczas realizacji celów statutowych 
Wnioskodawcy.
1/ Stworzono optymalne warunki dla prowadzenia działalności kulturalnej, poprzez poprawę 
infrastruktury nagłośnieniowej, oświetleniowej, scenicznej i ekspozycyjnej Galerii EL.
2/ Realizacja zadania przyczyniła się do istotnych zmian jakościowych w Galerii EL w zakresie sprawności i 
efektywności funkcjonowania zaplecza materialno-­technicznego.
3/ Poprawiono stan infrastruktury nagłośnieniowej, oświetleniowej, scenicznej i ekspozycyjnej Galerii EL 
co, zwiększy dostęp do oferty kulturalnej i podniesie jej atrakcyjność, w tym, np. zwiększenie możliwości 
prezentacji koncertowych i wystawienniczych instytucji.
4/ Zakupiono wyposażenie, które przyczyniło się do faktycznego 
zwiększenia potencjału instytucji kultury, oraz wpłynęło na dostosowanie do standardów europejskich, wzrostu
konkurencyjności Galerii EL.
5/ Stworzono przyjazną jak i nowoczesną bazę techniczną Galerii EL, co powinno przyczynić  się również do 
zwiększenia efektywności działalności instytucji oraz jej wzrostu uczestnictwa w kulturze. 

 

Realizując niniejsze zadanie Centrum Sztuki Galeria EL dokonała zakupu sprzętu niezbędnego do działalności instytucji:
- zakupiono konsoletę cyfrową 32 kanały audio, w komplecie ze skrzynią zamykaną do konsolety 
cyfrowej oraz stageboxa cyfrowego dedykowanego do zakupionej konsolety,
- zakupiono mikrofony bezprzewodowe, 2 szt., 
- zakupiono komplet sytemu nagłośnienia (głośniki satelitarne i sub basowe),
- zakupiono mobilną estradową skrzynię rozdzielczo­prądową w skrzynce transportowej,
- zakupiono reflektory PAR LED, 10 szt.,
- zakupiono rzutnik sceniczny wysokiej jasności, 1 szt.,
- zakupiono komplet barier scenicznych, 1 komplet.,
- zakupiono elementy łącznikowe kratownicy scenicznej celem podwieszania systemu nagłośnieniowego, 1 komplet.
- zakupiono projektory multimedialne, 2 szt.,
- zakupiono aparat i kamerę z obiektywami,

 

Projekt został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Projekt współfinansowany ze środków Gminy Miasta Elbląg.