Galeria Laboratorium jest wydzieloną powierzchnią wystawienniczą, zarządzaną programowo przez Stowarzyszenie Laboratorium Sztuki z siedzibą w Elblągu.

Statutowe cele Stowarzyszenia:

 1. działanie na rzecz rozwoju kultury poprzez jej upowszechnianie oraz wspieranie inicjatyw kulturalnych, 

 2. kreowanie idei kultury jako narzędzia rozwoju społeczno-gospodarczego,

 3. rozwój i upowszechnianie sztuki współczesnej, tworzenie kolekcji dzieł sztuki,

 4. działanie na rzecz promocji kultury oraz promocji dorobku kulturalnego, 

 5. aktywizacja środowisk twórców kultury, 

 6. aktywizacja środowisk młodzieżowych w zakresie rozwoju oraz popularyzacji kultury, 

 7. popularyzowanie wiedzy z dziedziny kultury, 

 8. działanie na rzecz demokratyzacji życia społecznego i zwiększenia aktywności obywatelskiej,

 9. animowanie, wspieranie i integrowanie aktywności lokalnej grup społecznych, 

 10. popieranie i popularyzowanie inicjatyw samorządowych na rzecz rozwoju regionalnego, 

 11. organizacja i aktywizowanie wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy stowarzyszeniami, związkami twórczymi i instytucjami działającymi na rzecz rozwoju kultury, 

 12. podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie zawodowe osób działających w sferze upowszechniania kultury, 

 13. wspieranie i inicjowanie regionalnych koalicji, porozumień oraz umów o współpracy na rzecz kultury, zrównoważonego rozwoju, ochrony dziedzictwa kulturowego oraz współpracy transgranicznej.