Warsztaty SoudLab. mają charakter pracy artystycznej i adresowane są dla wszystkich, którzy chcą uczyć się tworzenia poprzez zabawę z dźwiękiem i poszukiwanie form skojarzeniowych z obrazem. W trakcie warsztatów tworzone będą rzeźby w dźwięku „dźwiękorzeźby", ale i „rzeźbobrzmienia". Uczestnicy będą mogli spróbować zmierzyć się z muzycznym opisem form wizualnych (obraz, rzeźb, przedmiot), ale także poszukiwać form obrazowych interpretujących utwór muzyczny, bądź dźwięk.

Projekt zakłada prezentację metod i technik pracy z dźwiękiem, formami audio-wizualnymi i innymi nowoczesnymi formami przekazu artystycznego np. video. Spotkania te mają skłonić uczestników do prób posługiwania się sprzętem audiowizualnym, sposobów wyrażania zarówno swoich emocji, asocjacji  oraz ekspresji indywidualnej  i zbiorowej twórczości artystycznej.

Kuratorem warsztatów jest Maciej Olewniczak.

Projekt artystyczny SoundLab. ma na celu stworzenie metody tworzenia dźwiękorzeźb. Dźwiękorzeźbą mogą być: 
1/Twory dźwiękowo - muzyczne powstające przez opis jakiejś formy wizualnej (obraz, video, forma przestrzenna, zdjęcie), 
2/Formy wizualne powstałe na skutek interpretacji stworzonego przez uczestników projektu utworu, lub jakiejś innej formy dźwiękowej.

SoundLab. ma dążyć do zbudowania takich dźwiękorzeźb od podstaw tj. od kocepcji opisowej, poprzez przeniesienie jej na określelone dźwięki i ich interpretację w formie wizualnej, bądź w sposób odwrotny.

Założeniem dźwiękorzeźby jest zarówno, współistnienie obydwu form, bądź też zupełna ich odrębność. Projekt zakłada organizację spotkań dla osób zainteresowanych, na których  zaprezentowane zostaną metody 
i techniki pracy z dźwiękiem, formami audio-wizualnymi i innymi nowoczesnymi formami przekazu artystycznego np. wideo art, performance, instalacje, rzeźba.

Spotkania te mają zachęcić uczestników do prób posługiwania się sprzętem audiowizualnym, sposobów wyrażania zarówno swoich emocji, asocjacji  jak i ekspresji indywidualnej  i zbiorowej twórczości artystycznej.

Zwieńczeniem projektu „Dźwiękorzeźbienie" będą indywidualne lub zbiorowe prace artystyczne uczestników - tytułowe dźwiękorzeźby.

Projekt skierowany jest do osób zarówno amatorsko lub profesjonalnie związanych z takimi dziedzinami sztuki jak: muzyka, malarstwo, rzeźba, performance, teatr, videoart, fotografia,  jak i osób chcących poznać nowoczesne metody wyrazu artystycznego.