Od Laboratorium Sztuki do Centrum Sztuki. Galeria EL w latach 1961 – 2002

Wydawnictwo stanowi pierwszą próbę stworzenia przewodnika po historii oraz artystycznych działaniach Galerii EL od roku jej powstania po rok 2002. W skrótowy sposób zostały w nim ujęte najważniejsze fakty związane z instytucją – kolejne edycje Biennale Form Przestrzennych, Interdyscyplinarne Spotkania Twórcze czy plener Ingerencje. Wydawnictwo zawiera bogaty materiał zdjęciowy dokumentujący poszczególne wydarzenia.

Od Laboratorium Sztuki do Centrum Sztuki. Galeria EL w latach 1961 – 2002, red. Jarosław Denisiuk, Zbyszek Opalewski, Elbląg 2002, ISBN 83-913474-5-1

Otwarta Galeria

"Otwarta Galeria” to wydawnictwo, które ma za zadanie łączyć w sobie kilka funkcji - ma być przewodnikiem, dostępnym szerokiemu spektrum turystów i badaczy zagranicznych. Ale także, a może i przede wszystkim, jest realizowany z myślą o tych mieszkańcach Elbląga, którym artystyczny sens idei sprzed lat 40 jest obcy i nie do końca zrozumiały. Opracowanie zawiera zdjęcia dokumentujące każdą z form przestrzennych w mieście, a także dokładny jej opis.

Wydawnictwo zostało dofinansowane z grantu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Narodowego Centrum Kultury.

Cena: 40 zł + koszty przesyłki

Otwarta Galeria. Formy przestrzenne w Elblągu. Przewodnik / Open Gallery. Spatial forms in Elbląg. Guidebook, Jarosław Denisiuk (red.), Centrum Sztuki Galeria EL, Elbląg 2006, s. 258, il., 23,5x17, eng. version,
ISBN 83-916894-8-4

Notatnik Robotnika Sztuki

Notatnik Robotnika Sztuki to kompleksowe wydawnictwo informujące o wydawanym przez Galerię EL w latach 1972-73, pierwszym w Europie zinie artystycznym. Do reprintu 5 tomów zina dołączony został specjalny wolumin o charakterze historycznym, w którym zamieszczone zostały teksty Gerarda Kwiatkowskiego, Jarosława Denisiuka, Lecha Lechowicza, Łukasza Rondudy oraz archiwalny materiał zdjęciowy. Wolumin ten jest tłumaczony na język angielski.

W trosce o to, by wznowiony Robotnik Sztuki był jak najbardziej zbliżony do pierwowzoru, reprint został wydrukowany na specjalnym ekologicznym papierze, który swą fakturą przypomina materiały dostępne w latach 70.

Cena: 50 zł

Elbląg konceptualny

„Elbląg konceptualny” to praca zbiorowa pod redakcją Jarosława Denisiuka, która przyjmuje perspektywę spojrzenia na przełom w sztuce lat 60. i 70. poprzez pryzmat wydarzeń w Elblągu. Druga połowa lat 60 i początek lat 70. to bardzo interesujący i ważny okres w sztuce polskiej. W końcówce lat 60., czasach szarej gomułkowszczyzny, u progu dekady gierkowskiej nastąpiło niezwykłe ożywienie ruchu artystycznego. Przełom polityczny roku 1970 spowodował w sztuce czas odwilży porównywalny do polityczno - kulturalnej odwilży 1956 roku. Ważnym zadaniem, które postawił sobie wydawca jest próba prześledzenia okresu poprzedzającego przełom artystyczny 1970/71 roku, który dla elbląskiej Galerii EL, partycypującej w kształtowaniu i umacnianiu się nurtu intelektualnego w sztuce polskiej lat 60., był okresem największego rozkwitu.

Książka została wydana dzięki grantom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Gminy Miasta Elbląg.

„Elbląg konceptualny”, red. Jarosław Denisiuk, Elbląg 2011, 190 s., pol., ang., bibliogr., [teksty: Jarosław Denisiuk, Zbigniew Makarewicz, Ryszard Tomczyk, Łukasz Ronduda]

Międzyprzestrzeń

Katalog wystawy