Malarstwo materii. Rozbudowa i uzupełnienie kolekcji Centrum Sztuki Galeria El w Elblągu

 

Regionalne kolekcje sztuki współczesnej ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Malarstwo materii. Rozbudowa i uzupełnienie kolekcji Centrum Sztuki Galeria El w Elblągu.

Dofinansowano ze śrpodków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Projekt przewidywał rozbudowę i uzupełnienie kolekcji sztuki geometrycznej Galerii EL poprzez zakup z rynku wtórnego prac założyciela Galerii EL- Gerarda Kwiatkowskiego.

Zakładane w obrębie zadania cele i rezultaty zostały w pełni zrealizowane.

Zakupiono do kolekcji Galerii EL trzy prace reprezentujące najwcześniejszą fazę twórczości artysty z lat 1958-62, stanowiące unikalny zapis poszukiwań artystycznych w zakresie malarstwa materii i gestu. Dla każdej pracy zrealizowano również specjalne opakowania transportowo-magazynowe.

 

Wszystkie zamierzone cele w obrębie działania zadania zostały wykonane. Umowa Beneficjenta z Ministerstwem została podpisana 29 sierpnia 2017 roku, zaś faktyczne przekazanie dotacji w pełnej wysokości - niemal miesiąc póżniej, tj. 21 września 2017 roku.

29 września 2017 roku odebrano dwie prace, od dotychczasowych właścicieli, co potwierdzono stosownymi protokołami. Trzecią pracę, właściciel przekazał 28.11.2017, co nie miało wpływu na realizację zadania. 

W tym czasie na zlecenie Galerii EL specjalistyczna firma wykonała opakowania drewniane dla nowozakupionych do kolekcjiobiektów. 

Obiekty, po przekazaniu w ręce instytucji przeszły prace dokumentacyjne, zostały opracowane naukowo a także zostały włączone oficjalnie do kolekcji poprzez nadanie im numerów inwentarzowych, zgodnie z ciągłą numeracją księgi muzealiów Galerii EL pod numerami: 628,629,630, a także włączone do katalogu środków trwałych.

Od 6 listopada 2017 trwały prace na emporze, które miały na celu przygotowanie ekspozycji kolekcji Galerii EL. Oficjalne otwarcie wystawy Nabory 2017 nastąpiło 30.11.2017, wystawa została zaplanowana do lutego 2018 roku. 

Bezpośrednio przed otwarciem wystawy instytucja zorganizowała konferencję prasową, na której poinformowała o realizacji projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, podkreślając rolę środkó Programu Operacyjnego "Kolekcje regionalne sztuki współczesnej" w rozwoju kolekcji Galerii EL.

Wystawie towarzyszyło wydanie drukiem zaproszeń- ulotek, ulotek w formie dwujęzycznej polsko-angielskiej broszurki, a także druk wieloformatowej tablicy reklamowej. Na każdym z nośników zostało zamieszczone logo MKiDN. 

W trakcie trwania projektu Galeria EL prowadziła bieżącą praktykę edukacyjną, skierowana do dzieci i młodzieży, w ramach której uczestnicy w czasie zajęć plastycznych oraz warsztatów mogli się zapoznać z kolekcją, jej znaczeniem, a także odnieść się w twórczy sposób do problematyki zakupionych do kolekcji dzieł (malarstwo gestu, malarstwo materii).