Przewidziany na lata 2011 – 2013 projekt Art Line polega na współpracy 14 partnerów z 5 krajów obszaru Południowego Bałtyku: Szwecji, Polski, Niemiec, Litwy i Rosji. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską (Fundusz Rozwoju Regionalnego) oraz Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk. Głównym beneficjentem jest szwedzkie Muzeum Blekinge. Zasadniczym celem projektu jest stworzenie sieci współpracy pomiędzy instytucjami artystycznymi i kulturalnymi w regionie. Art Line jest pierwszym artystyczno – kulturalnym projektem dofinansowanym w ramach Programu Południowy Bałtyk.

Sztuka współczesna w swoich zmieniających się kształtach i formach stanowi ważne narzędzie rozwoju regionalnego. Celem projektu jest wykorzystanie jej do zbliżenia zarówno instytucji i mieszkańców regionu Południowego Bałtyku, a także do stworzenia wspólnej tożsamości, która posłuży komunikowaniu się ze sferą publiczną za pomocą artefaktów.

Morze Bałtyckie w założeniach projektu nie dzieli nas, ale łączy. Ta faktyczna bliskość geograficzna stanowi nieodkryte źródło potencjału do współpracy między instytucjami związanymi ze sztuką. Projekt w swojej zasadniczej idei koncentruje się na multimediach oraz sztuce w przestrzeni publicznej. Ta idea podkreśla jednocześnie istotę internetu oraz fakt w jaki sposób zmienił on postrzeganie koncepcji przestrzeni publicznej. W dzisiejszych czasach przestrzeń wirtualna w sposób znaczący zaczyna zastępować faktyczną przestrzeń fizyczną, stając się polem interakcji, wymiany pomysłów oraz umożliwiając stały kontakt osobom znajdującym się w różnych miejscach na świecie. Całkiem niedawno powstałe pojęcie „mediów społecznych”, opisujące narzędzia internetowe takie jak Twitter, Facebook czy Youtube pokazuje, że internet nie jest biernym odbiorcą i przekazicielem informacji lecz społeczną przestrzenią, dzięki której ludzie mogą współistnieć. Internet stał się zatem przestrzenią publiczną.

Przy okazji tego projektu pytamy samych siebie w jaki sposób internet może stanowić przestrzeń zarówno dla tworzenia sztuki jak i informacji o niej oraz w jaki sposób możemy połączyć przestrzeń cyfrową z przestrzenią prawdziwą, fizyczną. Podczas serii warsztatów i seminariów partnerzy projektu we współpracy z artystami dadzą początek artefaktom – prezentowanym następnie w internecie i przestrzeni publicznej regionu Morza Bałtyckiego.

Komponenty projektu

Projekt składa się z dwóch przenikających się komponentów: Digital Art Platform (Artystyczna Platforma Cyfrowa) oraz Cross Media. Podczas trzech lat jego trwania w ramach każdego komponentu zaplanowanych zostało wiele ciekawych wydarzeń: seminariów, warsztatów i wystaw – mających miejsce zarówno w przestrzeni publicznej jak i na stronie internetowej projektu, która – poza funkcją informacyjną – stanowić będzie wirtualną platformę prezentacji wystaw.

W ramach komponentu Cross Media prześledzimy w jaki sposób partnerzy poradzą sobie z połączeniem przestrzeni wirtualnej i rzeczywistej poprzez proces transmediacji oraz z zaaranżowaniem warsztatów, które doprowadzą do stworzenia artefaktów zaprezentowanych później w przestrzeni publicznej oraz na platformie internetowej.

Początki projektu Art Line

Jak to zazwyczaj bywa, Art Line zapoczątkowany został pojedynczym pomysłem. Jego zarysy, nie do końca jeszcze określone, dojrzewały w głowie koordynatorki – Torun Ekstrand, która przed Art Line współtworzyła inny transgraniczny projekt „Sąsiedzi”. Po jego zakończeniu Torun Ekstrand postanowiła kontynuować ideę łączenia instytucji kultury z regionu Morza Bałtyckiego. Pragnęła stworzenia większej sieci współpracy pomiędzy instytucjami związanymi ze sztuką oraz instytucjami akademickimi po obu stronach Bałtyku. Zasiane w ten sposób ziarno wzrastało, aby stać się projektem Art Line – transgranicznym, wspólnie opracowanym projektem artystycznym, angażującym 10 instytucji oraz 4 partnerów towarzyszących z 5 krajów regionu Morza Bałtyckiego (Szwecji i Polski, ale także z Niemiec, Rosji i Litwy). 

Galeria EL i ARTLine

W ramach trwającego 3 lata projektu Galeria EL zaproponowała organizację międzynarodowych warsztatów soundlab, których kuratorem będzie Maciej Olewniczak. Pierwszy etap warsztatów odbędzie się w lipcu na promie Stena Line kursującym do Szwecji. Artyści biorący w nim udział (m.in. z Kaliningradu, Szwecji, Niemiec, Litwy i Polski) zbadają i zarejestrują sferę dźwiękową na Morzu Bałtyckim i promie. O efektach tych warsztatów przekonamy się we wrześniu, kiedy w Galerii EL odbędzie się dźwiękowy performance z udziałem artystów. Roboczy tytuł warsztatów to „Baltic sounds good” („Bałtyk brzmi dobrze”).

Utwór, który powstał podczas warsztatów Baltic Sounds Good

Kolejnymi działaniami będą zaplanowane na drugą połowę 2012 roku interaktywne międzynarodowe warsztaty związane z zespołem form przestrzennych w Elblągu. Poprowadzi je artystyczny kolektyw massmix z Warszawy.

W trakcie działań projektowych Galeria EL pozostaje w stałej współpracy z Centrum Kultury w Ronneby, gdzie już w tym roku odbędą się warsztaty z wykorzystaniem technologii cięcia wodą oraz trójwymiarowego modelowania. Ich efekty zobaczymy w Galerii EL w roku 2012, podczas wystawy prezentującej prace powstałe podczas warsztatów.

Głównym beneficjentem projektu jest Muzeum w Blekinge (Szwecja). Pozostali partnerzy to:

Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, Gdańska Galeria Miejska, Nadbałtyckie Centrum Kultury, Kunsthalle Rostock Centrum Kultury w Ronneby, Region Blekinge, Instytut Technologiczny w Blekinge, Hala Wystawiennicza w Karlskronie, Wileńska Akademia Sztuki, Narodowe Centrum Sztuki Współczesnej w Kaliningradzie, Muzeum Sztuki Kalmar, Stena Line.

Oficjalna strona projektu

tl_files/galeria/pliki/news/01.Utilities/SouthBalticProgramme_EU Logo and Programme Logo with reference to ERDF.jpg