MIASTO_SŁOWO_DŹWIĘK - warsztaty z formami przestrzennymi

Projekt zakłada realizację interdyscyplinarnego programu edukacyjnego dotyczącego zespołu form przestrzennych w Elblągu, skierowanego do dzieci, młodzieży i dorosłych. W jego ramach zrealizowane zostaną: dźwiękowe warsztaty fieldrecordingu, warsztaty poezji spoken word i interaktywna aplikacja on-line. Warsztaty, skupione wokół problemu przełożenia realizacji rzeźbiarskiej na dźwięk i słowo, stanowić będą eksperyment prowokujący uczestników do uruchomienia wyobraźni. Prowadzącymi będą: artysta poezji spoken word Wojciech Cichoń oraz Maciej Olewniczak, kurator i artysta dźwiękowy. Warsztaty zakończą się wspólnym performance prezentującym efekty pracy uczestników, połączonym z wizualizacjami wideo.

Projekt „miasto_słowo_dźwięk / warsztaty z formami przestrzennymi” został dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu EDUKACJA KULTURALNA.