Zostań patronem medialnym

Centrum Sztuki Galeria EL zaprasza Państwa do współpracy w ramach patronatu medialnego. Oferujemy możliwość zostania Patronem Medialnym: wystaw, koncertów, programów edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży bądź długoterminowej współpracy obejmującej całość wydarzeń organizowanych w Galerii EL.

Współpraca z Centrum Sztuki Galeria EL wiąże się z szeregiem korzyści dla Partnera Medialnego:

  • partner Medialny ma praw do komunikowania swojego tytułu
  • wystawienie standu, baneru reklamowego Patrona Medialnego podczas wystaw w widocznym miejscu na terenie Galerii EL
  • obecność Partnera Medialnego we wszystkich materiałach kierowanych do prasy, multimediach oraz wszystkich wydawnictwach.
  • możliwość kreowania swojego wizerunku poprzez wspieranie prestiżowych wydarzeń kulturalnych W zamian oczekujemy profesjonalnej obsługi medialnej planowanych wydarzeń oraz tworzenia przyjaznej aury wokół wydarzeń. 

Wzajemne (barterowe) usługi promocyjne zostaną każdorazowo ustalone indywidualnie.

Zapraszamy do współpracy!

Kontakt:

tel. 55 625-67-80

galeria-el@galeria-el.pl