Data: 04.09.2019
Autor: Joanna Mierzejewska

Scena przy stoliku / Biennale

Centrum Sztuki Galeria EL, Elbląskie Towarzystwo Kulturalne oraz Teatr im. Aleksandra Sewruka zaprasza na "Scenę przy stoliku". 
Scena będzie towarzyszyła finisażowi 30 Salonu Elbląskiego. Zapraszamy 5 września, w czwartek, godz. 18.00.

Scena przy stoliku zaprezentuje sztukę: "Biennale" autorswa Mirosława Dymczaka. Spektakl przypomina nam kulisy tego wydarzenia, które dało naszemu miastu ważne miejsce na mapie sztuk plastycznych w świecie. Tekst „Biennale” usłyszymy w interpretacji aktorów elbląskiego teatru a wystąpią: Marta Masłowska, Marcin Tomasik, Lesław Ostaszkiewicz, Piotr Szejn, Krzysztof Bartoszewicz, Sławomir Banaś, Jacek Gudejko, Artur Hauke, Jerzy Przewłocki, Piotr Boratyński, Mariusz Michalski, Mikołaj Ostrowski. 

Autor sztuki urodził się w 1935 r. na Nowogrodczyźnie. Po repatriacji w 1946 r. zamieszkał w Elblągu; tutaj ukończył II Liceum Ogólnokształcące, a następnie rozpoczął studia na Politechnice Warszawskiej. W 1957 r. podjął pracę w elbląskich Zakładach Mechanicznych „Zamech” – najpierw w dziale głównego spawalnika, po roku został kierownikiem spawalni w wytwórni turbin a w 1965 r. nowego działu reklamy zakładu. W tym czasie współpracował z gdańską rozgłośnią Polskiego Radia i z redakcją „Dziennika Bałtyckiego”. W 1971 r. został kierownikiem elbląskiego oddziału „Głosu Wybrzeża”, a po utworzeniu województwa także Polskiej Agencji Prasowej. Od 1994 r. do przejścia na emeryturę był rzecznikiem prasowym prezydenta Elbląga. Zmarł przed kilkoma miesiącami. Mirosław Dymczak pozostanie też w naszej pamięci jako inicjator utworzenia Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Czerwona Oberża” (1958 r.).; 1965 r. uczestniczył w organizacji Biennale Form Przestrzennych w Elblągu, a w kolejnych latach przewodniczył ich komitetowi organizacyjnemu. Czynnie uczestniczył w pracach Elbląskiego Towarzystwa Kulturalnego, którego był współzałożycielem (1966) i prezesem (1978-1983). Jest autorem dramatu „Matnia”, poświęconego Sprawie Elbląskiej (czyli wydarzeniom związanym z pożarem hali Zamechu w 1949 r.), wydanego w 2007 r. w antologii literackiej Fundacji Elbląg „Rękopisy nie płoną….”. Sztuka została wystawiona na deskach Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu.
Połączenie finisażu jubileuszowego XXX Salonu Elbląskiego, którego pomysłodawcą i przez wiele lat realizatorem było Elbląskie Towarzystwo Kulturalne, z premierą sztuki „Biennale” jest też podziękowaniem Panu Mirosławowi Dymczakowi za to wszystko co wniósł w elbląskie życie kulturalne.
Dziękujemy Panu Jackowi Dymczakowi za możliwość korzystania z bogatej twórczości jego Ojca.