Różewicz-Książkiewicz Halina

Urodziła się w 1934 r.

Absolwentka Wydziału Malarstwa PWSSP w Gdańsku w pracowni prof. Juliusza Studnickiego. Uprawia malarstwo, grafikę artystyczną i użytkową. Brała udział w wystawach ogólnopolskich i zagranicznych. Laureatka wielu wyróżnień i nagród środowiskowych o znaczeniu krajowym. Autorka logo m.in. Galerii EL, Szpitala Wojewódzkiego w Elblągu i Elbląskiego Towarzystwa Kulturalnego.