Nieczuja-Ostrowski Paweł

Urodzony w 1975 r. w Elblągu.

Z wykształcenia doktor nauk o polityce, ukończył Uniwersytet Gdański. Prowadzi badania nad obecnością Ormian w polskiej rzeczywistości cywilizacyjno-kulturowej oraz nad przemianami cywilizacyjnymi, rolą wielokulturowości i mniejszości narodowych w cywilizacji współczesnej. Uczestnik wielu wystaw zbiorowych indywidualnych.

Prace artysty

Chłopiec
Chłopiec