Pacewicz Joanna

Urodziła się w 1967 r.

W latach 1987-1993 studiowała w Instytucie Malarstwa, Rzeźby i Architektury Akademii Sztuk Pięknych w Sankt Petersburgu, specjalizując się w malarstwie temperowym. Przeprowadziła i nadal prowadzi zespół prac konserwatorskich w kościele w Recht (Belgia). Równolegle w latach 1997-2005 wykładała malarstwo i techniki pozłotnictwa w kilku belgijskich ośrodkach kształcenia artystycznego. W 2007 r. rozpoczęła studia w wieczorowej trzyletniej uczelni Saint Luc w Liege na Wydziale Projektowania Mebli i Dekoratorstwa. Zajmuje się konserwacją dzieł sztuki.