Bednarska-Siwilewicz Ewa

Urodziła się w 1964 r.

Absolwentka Liceum Plastycznego im. A. Kenara w Zakopanem, gdzie pracowała pod kierunkiem m.in. Antoniego Rząsy, Władysława Hasiora, Michała Gąsienicy-Szostaka i Zygmunta Piekacza. Studiowała pedagogikę na Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej oraz sztukę na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Na swoim koncie ma wystawy indywidualne i zbiorowe. Uczestniczy w plenerach, często w roli organizatora, a jako instruktor w elbląskim Centrum Spotkań Europejskich Światowid prowadzi warsztaty z edukacji artystycznej dla młodzieży, dorosłych i dzieci oraz przyugotowuje ogólnopolskie przeglądy i konkursy. Pracuje na rzecz środowisk osób niepełnosprawnych w Szkole Policealnej im. A. Romanowskiej w Elblągu. Tworzy wystrój wnętrz oraz scenografie. Zajmuje się ceramiką, rzeźbą, malarstwem i batikiem.