Bartczak-Jarmużewska Eliza

Urodzona w 1930 r.

Dyplom z malarstwa sztalugowego uzyskała w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku w 1955r. w pracowni prof. Krystyny Studnickiej. Zajmuje się malarstwem. Brała udział w wielu środowiskowych wystawach. Kilkakrotnie nagradzana za swoją twórczość.